Leidingwerk aan pompen

 

Dimensioneren van de leiding
Hoe groter de diameter hoe minder weerstand er in de leiding is en kan het pompvermogen dalen, nadeel is dat de bouwkosten stijgen. Als de aanzuigcondities niet goed worden geregeld, gaat een pomp niet doen wat hij beoogt te doen. Het is zaak weinig turbulentie in vloeistofstroom van de zuigleiding te hebben.


Er dient voldoende voordruk te zijn om cavitatie te voorkomen.
Cavitatie is het fenomeen dat er luchtbelletjes in de vloeistof zitten die onder druk imploderen, hierdoor ontstaat schade aan de pomp.


Algemene aanwijzingen
• Pompen zoveel mogelijk op vloerhoogte opstellen om zoveel mogelijk statische hoogte te creëren in de zuigleiding.
• Als pompen onder een piperack of staalconstructie worden opgesteld dient er een hijsbalk te worden voorzien voor onderhoudswerkzaamheden.
• Voorkom pockets in het leidingwerk waar zich lucht in kan verzamelen.
•Zorg voor voldoende ruimte zodat er onderhoud aan de pomp kan worden gepleegd.

 

Persleiding
•Voorzie de persleiding van een terugslagklep en daarachter een systeemafsluiter, tussen de pomp en de checkvalve wordt meestal een drukopnemer geplaatst.
•De pomp wordt aangesloten met een flensverbinding, daarna volgt een reducer om de diameter te vergroten, waarna de checkvalve kan worden geplaatst.

 

Zuigleiding
• De zuigleiding heeft meestal een grotere maat dan de aansluitmaat van de flens van de pomp.
• Ontwerp een zuigleiding zo kort mogelijk, dit om drukval te beperken. Dit betekend weinig bochten.
• Voorkom “kattenruggen” in het ontwerp. Bij voorkeur loopt de leiding onder slope naar de pomp toe.
• In de zuigleiding wordt vaak een tijdelijke strainer geplaatst om vuil en ongewenste materialen tegen te houden, hou rekening in het ontwerp dat deze verwijderd en/of schoon gemaakt moet kunnen worden.
• Afstand tussen pomp en eerste bocht minimaal 3xD zuigleiding.
• Omdat de zuigleiding groter is dan de pompaansluiting dient er een top flat eccentric reducer zo dicht mogelijk bij de pomp geplaatst te worden.

 

Ondersteuning leidingwerk (supporting)
• Als er een pomp wordt gekocht, dan worden ook de maximaal toelaatbare krachten en momenten op de flenzen opgegeven door de fabrikant, met de supporting moet hier rekening mee worden gehouden, er mogen dus geen grote thermische krachten komen op het leidingwerk, geen grote krachten door gewicht van de leiding of afsluiters.
• Laat de oplining altijd controleren door een stress engineer die kan bepalen of de optredende krachten en momenten onder het maximaal toelaatbare blijven.