POMPEN

 

Verdringerpompen
Wormpomp
Een as met hierop een schroefprofiel drijft via de zijflanken 1 of meerdere spindels aan.
Hierdoor wordt de vloeistof weggeperst.
• Toepassing:
schone viscueuze vloeistoffen zoals smeerolie, brandstoffen en hydrauliek olie.

Slangenpomp
De vloeistoffen zouden in andersoortige pompen problemen kunnen opleveren, bijvoorbeeld beschadiging van
pomponderdelen door corrosie door een zuur, of, andersom, beschadiging van stoffen in de vloeistof; de vloeistof
komt namelijk alléén in aanraking met de binnenwand van het pompelement: een slang van kunststof, zoals
siliconen, die de te pompen vloeistof gescheiden houdt van andere pomponderdelen en daardoor zowel de pomp
als de vloeistof beschermt

Tandwielpomp
Een tandwielpomp of tandradpomp is een eenvoudige en daardoor goedkope roterende volumetrische pomp die
bestaat uit één of meer paren in elkaar grijpende tandwielen met zeer geringe speling tussen de tandwielen en
het pomphuis

Zuigerpomp, enkelwerkend
Een zuigerpomp is een pomp waarbij de te transporteren vloeistof of het te transporteren gas door middel van een zuiger wordt verplaatst. De meeste recente zuigerpompen bevatten twee of meer kleppen.
Toepassing: leegzuigen van natte ruimten.


Zuigerpomp, dubbelwerkend
Toepassing: voor zwaardere toepassingen.

Plunjerpomp, simplex (reciprocating)
Een plunjerpomp is een pomp die gebruikt wordt om vloeistoffen met plunjers van een lage naar een hoge druk te brengen. De pomp bestaat uit een aantal plunjers, die mechanisch worden aangedreven en zo vloeistof aanzuigen en "verdringen" naar een hogere druk. De plunjers kunnen zijn aangebracht in (min of meer) de richting van de aandrijfas, of hier juist loodrecht op. Men spreekt dan respectievelijk van een axiale plunjerpomp en van een radiale plunjerpomp


Toepassing: Voor het verpompen van kleine capaciteiten met hoge druk, b.v. als ketelvoedingspomp


Plunjerpomp, multiplex
Uitgevoerd met meerdere plunjers

Principe van de plunjerpomp versus zuigerpomp
Een plunjerpomp verplaatst vloeistof zoals een zuigerpomp, maar de plunjer kan geen hoeveelheid verplaatsen groter dan het volume van de plunjer zelf. Dit geeft reeds een beperking van de plunjerpomp, ze is namelijk niet geschikt voor grote opbrengsten. De afdichting bij een plunjerpomp gebeurt steeds op dezelfde plaats in de pomp, wat een voordelige afdichting oplevert. Hierdoor is dit pomptype ook te gebruiken voor grote opvoerdrukken.

Membraanpomp met kruk/drijfstang
Een membraanpomp is een type pomp behorend tot de groep verdringerpompen, die gebruikt wordt voor het verpompen van gevaarlijke vloeistoffen of fluïda zoals zuurstof, die in geen geval met de olie nodig voor het smeren van de lagers in contact mogen komen. Een soepel membraan wordt door een zuiger op en neer bewogen en zo ontstaat een volumeverandering die gebruikt wordt om de vloeistof te verpompen.
Kenmerkend voor een membraanpomp is de pulserende vloeistofstroom. Dit kan in de praktijk leiden tot hoge drukken in de leidingen. Waterslag en trillende leidingen zijn dan ook een bekend fenomeen bij dit type pompen. Door hiervoor een expansievat of pulsatiedempers in de toe- en afvoerleidingen op te nemen kunnen veelal deze negatieve zaken (voor de installatie) worden opgeheven.


Membraanpomp met tussenmedium lucht
Verpompen waarbij een asafdichting problemen kan geven, zoals verf, lijm en chemicaliën


Membraanpomp met tussenmedium olie
Doseerdoeleinden voor millieu gevaarlijke doeleinden.

Centrifugaalpomp
Centrifugaalpompen verpompen de vloeistof door middel van centrifugaalkrachten. De eenvoudigste centrifugaalpomp bestaat uit een waaier die in een pomphuis kan ronddraaien. Op het pomphuis zijn de zuigleiding en de persleiding aangesloten. Een standaard centrifugaalpomp is niet in staat lucht te
verpompen en is daarom niet-zelfaanzuigend.


Toepassing:
transport van vloeistoffen zonder druk toe te voegen, constructie eenvoudiger dan verdringerpompen en daardoor lager in aanschafprijs.
Centrifigaalpompen zijn gestandariseerd op 1500 en 3000 rpm
De diameter wordt weergegeven als zuig-pers-waaier diameter v.b. 50-32-135

Schroefpomp
Een schroefpomp is een pomp voor het verpompen van vloeistoffen. Een schroefpomp bestaat uit een buis waarin een schroef draait die eruitziet als een scheepsschroef. Door het ontstane drukverschil komt de vloeistof in beweging. Meestal is de schroefas verticaal opgesteld en maakt de buis een bocht van 90 graden. De schroefas steekt dan in de bocht in een afdichting door de buis heen. Op deze manier kan de schroef door een boven of naast de pomp geplaatste motor worden aangedreven. Schroefpompen hebben een geringe opvoerhoogte en vragen veel kracht. (gebruik bij beperkte ruimte)


Eigenschappen:
De opbrengst van de pomp is bij gelijke viscositeit van de te verpompen vloeistof praktisch recht evenredig met het toerental. Worden gebruikt voor verpompen van dunne als visceuze hete/koude smerende en niet
smerende vloeistoffen, die niet verontreinigd en niet schurend zijn.

Dompelpomp

Een dompelpomp of klokpomp is een pomp die geheel in de te verpompen vloeistof wordt ondergedompeld. De aandrijving kan elektrisch zijn zoals bij een centrifugaalpomp (de zogenaamde kelderpomp waarmee kelders en kruipruimtes worden leeggepompt)