Verdampen:

Zoals reeds beschreven bij het destillatieproces zijn er vaak nog meerdere stoffen in de damp aanwezig. Als er maar een andere stof in de damp voorkomt, dan kan deze worden verkregen door verdampen. Denk hierbij aan een oplossing van zout in water. Men Iaat dan een Iaagje zout water in een afgebakende ruimte lopen. Het water verdampt en er blijft puur zout over. Er zijn verschillende typen verdampers binnen de procestechnologie waarbij het principe meestal berust op het extra toevoegen van warmte van buitenaf waardoor de vloeistof verdampt en de vaste stof overblijft. In een vat kan men een steamcoil (= stoomspiraal) aanbrengen die zorgt voor de warmte waardoor de vloeistof verdampt en de vaste stof overblijft.