Als in een leiding een mengsel van stoffen zit is het stromingsgedrag van vele factoren afhankelijk:

 

Stratified flow:

Deze stroming ontstaat als in horizontale leidingen de gasstroom niet snel genoeg gaat om de vloeistof aan de buitenwand geplakt to houden. Hierdoor zakt de vloeistof naar beneden en vormt daar een laag.

 

Annular Flow:

Deze stroming ontstaat als in horizontale leidingen de gasstroom sneller is dan in de Stratified flow waardoor de vloeistof wel aan de buitenkant geplakt blijft. Hierdoor ontstaat over de gehele wand een dun laagje vloeistof.

 

Dispersed Flow:

Deze stroming ontstaat bij hoge gassnelheden. De vloeistof wordt in de vorm van kleine druppels meegetrokken door het gas.

Plug Flow:

In de vloeistof bevinden zich grote ingesloten bellen gas.e vloeistof als bellen.

Slug Flow:

De vloeistof bevat grote brokken gas (slugs), die zijn ontstaan door de hogere snelheid van het gas t.o.v. de lagere snelheid van de vloeistof.

Slug flow is een overgang tussen Bubble Flow en Annular Flow.

 

Bubble flow:

De vloeistoffase is continu en de gasfase is discontinu. De damp is opgelost in de vloeistof als bellen.

Dit stromingspatroon word ook wel Froth Flow genoemd.