Het reynoldsgetal, soms getal van Reynolds, is een dimensieloze grootheid uit de stromingsleer. Het wordt gebruikt om te bepalen of een stroming laminair is of turbulent,

 

Het bepalen van drukval over een leiding

Reynolds getal Re is dimensieloos en is een getal dat gebruikt wordt om het flowgedrag in een ronde (of in een andere vorm) leidingen te beschrijven.

Re wordt berekend met de formule: Re = ρ . v. D / µ

ρ= de dichtheid in kg/m³

v = de snelheid in m/s

D = de inwendige diameter van de leiding in m

µ = de dynamische viscositeit uitgedrukt in kg/[m.s]

 

Hoe hoger de dichtheid, snelheid en diameter van de leiding, en hoe lager de viscositeit, des te hoger is Re.