NPSH is een acroniem voor Net Positive Suction Head en wordt gebruikt om cavitatie te analyseren.

 

Deze waarde wordt in meter uitgedrukt. NPSH is een belangrijke parameter waar rekening mee gehouden moet worden bij dimensioneren van pompen. Wanneer de zuigdruk lager wordt dan de dampspanning vermeerderd met de NPSH dan begint de vloeistof te koken. Het eindresultaat is cavitatie: dampbelletjes ontstaan en hinderen het vloeistofdebiet. Bovendien kan cavitatie zeer nadelig zijn voor de levensduur van een pomp. Een sterk caviterende centrifugaalpomp bijvoorbeeld kan op enkele uren binnenin volledig vernield zijn. Centrifugaalpompen zijn door hun constructie gevoelig aan NPSH. Terwijl positieve verdringingspompen minder gevoelig zijn

Cavitatie is het verschijnsel dat in een turbulent bewegende vloeistof de plaatselijke druk lager wordt dan de dampdruk van de vloeistof. Waar water bij atmosferische druk pas bij 100°C gasvormig wordt, treedt dit bij lagere druk, bij een lagere temperatuur op.

Cavitatie is het onvoldoende vullen van de pomp. Bij een onvoldoende toeloop naar de pomp zal de “NPSH beschikbaar” lager zijn dan de “NPSH benodigd”. Mogelijk oorzaken zijn onder andere:

* te hoog toerental   * te kleine toeloopleiding
* te hoge dampdruk * te lage druk in het toeloopvat

 

Door bovengenoemde oorzaken zal de vloeistofstroom onvoldoende zijn om de pomp te vullen met als gevolg dat er dampbellen aan de zuigzijde de pomp instromen. Deze dampbellen worden gecomprimeerd en imploderen aan de perszijde. Deze implosies veroorzaken beschadiging aan de pompdelen. Dit zal de pomp uiteindelijk dusdanig beschadigen dat deze haar functie verliest.

 

Belangrijkste variabele voor de NPSH is de hoogte van het vat, wanneer de gedachte hoogte van het vat niet de gewenste NPSH (zuighoogte van de pomp) oplevert moet het vat hoger worden geplaatst.
Mochten er vaten met ‘boots” in het ontwerp zitten, hou dan rekening met het benodigde NPSH

 

De NPSH-curve geeft de minimaal vereiste voordruk (uitgedrukt in m) weer waarmee de pomp in overeenstemming met de capaciteitscurve kan pompen en waardoor verdamping van de verpompte vloeistof en cavitatie in de pomp wordt voorkomen.

Bij een bepaald debiet moet de NPSH-waarde bij de zuigslangen altijd ten minste 0.5 m hoger zijn dan de vereiste NPSH-waarde:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m veiligheidsmarge.

 

Als een vat dient als toevoer van een pomp dan dient de BTL (bottom tangent line) van een verticaal vat of de elevatie van de onderkant van een horizontaal vat minimaal de zuighoogte van de pomp te zijn. Dit noemen we de NPSH (Net Positive Suction Head).

De fabrikant zal opgeven wat de minimale vereiste zuighoogte is, NPSH required.

De NPSH komt door o.a. de volgende variabelen tot stand.

  • Pomptype
  • Leidingdiameter
  • Leidingloop (lengte + aantalbochten)
  • Druk en temperatuur in het zuigvat
  • Eigenschappen van het teverpompen medium (viscositeit, dampspanning, kookpunt etc)