Mengen:

 

Als alle stofdeeltjes van verschillende stoffen gelijkmatig door de gehele massa worden verdeeld, dan noemen we dit mengen. De gebruikte stoffen kunnen gasvormig, vloeistof of vast zijn en door elkaar heen in cornbinaties gebruikt worden.

Wat is het doel van mengen:

Maken van suspensies en emulsies voor verschillende doeleinden: verf en mayonaise.

Bevorderen van een fysisch proces: oplossen van kristallen in water.

Vervaardigen van bepaalde producten doordat de chemische reactie wordt bevorderd, zoals het mengen van zwavelzuur en smeerolie tijdens het raffinage proces.

Er kan worden gemengd door:

-   Een injector te gebruiken

-   Rondpompen

-   Gebruik van roerarmen in een vat