Leidingweerstand en stromingsgedrag:

 

Door het toenemen van de leidingweerstand zal de stromingssnelheid afnemen. Dit kan worden gecompenseerd door er een grotere pomp voor te zetten. Het nadeel hiervan is dat deze meer energie vraagt,etc.

De weerstand die de vloeistof ondervind in de leiding wordt bepaald door onder andere:

-   Oppervlakteruwheid van de binnenkant van de pijp. (ruw of glad)

-Hoe kleiner de pijpdiameter, hoe groter de invloed van de wandruwheid is.

-

Hieronder volgen een aantal materialen met hun ruwheidsfactoren.

Getrokken Aluminium                0,0015

RVS                                    0,01 — 0,05

PVC                                           0,05

Stalen pijp nieuw                       0,05

Stalen pijp met beetje corrosie  0,15 – 0,30

Gegalvaniseerde pijp                0,15

Gietijzer                                     0,25

Stalen pijp met veel corrosie     0,50

 

Eigenschappen en gedrag van vloeistof:

Bij stroming van vloeistoffen zijn een aantal fysische eigenschappen van belang. Een daarvan is de viscositeit, dit geeft de dikte of vloeibaarheidsgraad van de vloeistof aan. Viscositeit is een maat voor de onderlinge wrijving van de deeltjes van de vloeistof zelf.

Wordt ook de temperatuur erbij betrokken, dan komt de term dynamische viscositeit ter sprake.

 

Het getal van Reynolds geeft aan of een vloeistof laminair stroomt (dit is het geval als het Reynoldsgetal kleiner of gelijk is aan 2000) of turbulent stroomt (dit is het geval als het Reynoldsgetal groter of gelijk is aan 3000).

 

Om een idee te krijgen wat gebruikelijke stromingssnelheden zijn die worden gebruikt hieronder een overzicht:

Water grote leiding                   3 - 8 m/s

Water kleine leiding                  2 - 4 m/s

Koelwater drukzijde               0.8 - 2 m/s

Koelwater zuigzijde               0.6 - 1.3 m/s

Voedingswater drukleiding       2 - 4 m/s

Oververhitte Stoom                30 - 45 m/s

Verzadigde Stoom                  15 - 25 m/s