Extractie:

 

Wanneer een mengsel van twee stoffen in een vloeistof (oplosmiddel) wordt gebracht waarin de ene stof in het geheel niet oplost en de ander goed oplost, krijgen we een scheiding van de twee stoffen. Deze manier van scheiden wordt extractie genoemd. De stof waarin een van beide stoffen oplost noemen we solvent of extractiemiddel.

 Een extractie-proces bestaat uit de volgende componenten:

-   Een extractor vat waarin de twee stoffen zich bevinden.

-   Een verdampingsvat om de gescheiden stof te scheiden van het oplosmiddel.

-   Een koeler om het oplosmiddel te condenseren.

-   Een vat met oplosmiddel.