Destilleren:

 

Destilleren is een proces waarbij door condenseren en verdampen de vluchtige bestanddelen van een mengsel worden gescheiden. Meestal betreft het een mengsel dat bestaat uit een aantal verschillende vloeistoffen. Het proces berust op het verschil in vluchtigheid van de bestanddelen van het mengsel (verschillend kookpunt).

Dit principe wordt in de aardolie-industrie veel toegepast in zogenaamde destillatiekolommen. Zoals bekend is aardolie een mengsel van koolwaterstoffen die allemaal een verschillend kookpunt hebben. Als dit mengsel wordt verwarmt, dan zullen in eerste instantie de bestanddelen van de laagste kookpunten verdampen. Wordt de temperatuur verder verhoogd, dan zullen weer andere bestanddelen verdampen. Op deze manier kan een grove scheiding van stoffen worden verkregen omdat bij bijvoorbeeld 148°C verschillende stoffen in meer of mindere mate verdampen. In een destillatiekolom zitten allemaal zogenaamde schotels waar bepaalde stoffen op neerslaan en kunnen worden afgevoerd uit de kolom. Hierna dienen de producten verder te worden gezuiverd met een van de andere hier beschreven processen, net zolang tot er een zuiver product overblijft wat geschikt is voor de toepassing waarvoor het gebruikt dient te worden.