Absorbtie:

 

Absorberen betekent opslurpen. Absorptie is het geval als een gas door een vloeistof of een vloeistof door een vaste stof wordt opgenomen en vastgehouden. De oplosbaarheid van verschillende gassen in een bepaalde vloeistof loopt sterk uiteen. Als het gas weinig oplosbaar is, zal de druk van dit gas in de damp boven de vloeistofspiegel, zelfs bij geringe concentraties, hoog zijn. Ook een invloedsfactor is de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe minder gas er in de vloeistof kan oplossen. Hoe hoger de druk, hoe meer gas er in de vloeistof kan oplossen. Er wordt meer gas in een vloeistof opgenomen als het contactoppervlakte groter is.