Verschillende typen processen:

 

Chemische processen:

Oxideren, polymeriseren, neutraliseren en reduceren.

Mechanische processen:

Malen, slaan, persen en breken.

Fysische processen:

Kristalliseren, destilleren, verdampen en bezinken.

 

- Opslag en transport van energie, tussen- en eindproducten, grond- en hulpstoffen.

- Opwekking en overdracht van warmte en energie.

 

Andere basisprocessen zijn: reactie, filtratie, absorptie, elektrolyse, kernfusie en destillatie.

 

Scheiden van 2 vaste stoffen

 

Zeven:

Stoffen worden gescheiden op basis van grootte door ze door een schud, tril of trommelzeef te laten gaan.

 

Magneten:

Scheiden op basis van magnetische eigenschappen.

 

Scheiden van 2 vloeistoffen

 

Bezinken:

Door verschil in soortelijk gewicht zal een scheiding van 2 vloeistoffen plaatsvinden.

 

Destilatie:

Scheiden van 2 vloeistoffen op basis van verschillen in kookpunt.

 

Centrifugeren:

Versneld uitzakken op basis van verschil in dichtheid, stoffen met hoge dichtheid zakken naar beneden.

 

Scheiden van een mengsel van een vaste- en gasvormige stof

 

Het scheiden van een vaste stof uit een gas wordt soms gedaan omdat de vaste stof nog waarde heeft of omdat deze hinderlijk is.

 

Cycloon:

Een cycloon is een verticaal vat waar aan de bovenzijde een tangentiale nozzle zit. Door de centrifugale kracht als het mengsel in de cycloon komt zullen de vaste deeltjes naar de buitenkant worden geslingerd. Daar komt het tegen de wand en valt het naar beneden. Het gas verlaat aan de bovenzijde de cycloon.

 

Filter:

Het mengsel gaat door een filter waarin een of meerdere zakken zijn gemonteerd. Het gas kan door de zakken heen en de vaste stof blijft achter. Dit principe kennen we van onze eigen stofzuiger thuis.

 

Scrubber:

Een scrubber werkt op het volgende principe. Gas wordt in de scrubber gestuurd waar een waterspray gordijn wordt gecreeerd. De vaste deeltjes vallen samen met het water naar beneden. Het gas gaat aan de bovenzijde uit de scrubber en de vloeistof gaat aan de onderzijde uit de scrubber. Scrubbers zijn er in zowel horizontale-als verticale uitvoeringen.

 

Scheiden van een vaste stof en een vloeistof.

 

Filtreren:

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vloeistofdoorlatend filter om de vaste deeltjes op te vangen. Dit filter kan van doek, metaalgaas of bijvoorbeeld zand zijn.

 

Bezinken:

In een zogenaamde bezinktank zakken de vaste deeltjes naar beneden en kan de schone vloeistof aan de bovenzijde worden afgetapt.

 

Centrifugeren:

Door het mengsel te laten ronddraaien worden de vaste deeltjes naar buiten geslingerd en slaat de vloeistof neer tegen de wand. Vervolgens worden de vaste deeltjes aan de onderzijde afgevoerd en de vloeistof aan de bovenzijde.

 

Scheiden van een mengsel van vloeistof en gas

 

Er zijn twee soorten vloeistofgasmengsels

Mist of nevel: tussen de gasdeeltjes bevinden zich vloeistofdruppeltjes

Schuim: hierbij bevinden zich gasbelletjes in de vloeistof.

 

Vloeistofafscheider:

Het scheiden vindt plaats in een vloeistof\gas scheider. Hierin bevinden zich verticale ijzeren platen waar de vloeistof tegen komt en dan condenseert. Het gas doet dit niet en gaat langs de bovenzijde uit de scheider en de vloeistof langs de onderzijde.