Drukvaten kunnen gebouwd worden volgens bepaalde codes. volgens de codes ASME, AD2000 en EN ISO 13445.

  •  ASME VIII : De Amerikaanse code die regels geeft voor het design, fabricatie, inspectie en testen voor drukvaten. De eerste versies van de ASME codes ontstonden in het begin van vorige eeuw als antwoord op een stijgend aantal ongevallen met stoomdrukvaten. Deze code is zeer gerespecteerd en wordt wereldwijd toegepast.

  • AD 2000: Dit is de Duitse tegenhanger van de Amerikaanse code en is ook wereldwijd zeer gerespecteerd.

  • EN ISO 13445: Dit de Europese code die in 2002 werd gelanceerd. Door een groeiend, meer één wordend Europa, is het een vervanger voor alle individuele nationale normen.

Alle codes zijn op zich gelijkaardig, ze beschrijven allen hoe een drukvat gemaakt moet worden. De verschillen zitten er in de manier hoe ze dit benaderen. Algemeen gezien zou je kunnen stellen dat in Europa vaten volgens EN ISO 13445 gemaakt dienen te worden. Echter wordt er nog veel gebruik gemaakt van ASME en AD, vaak hetzij om historische redenen omdat er in het verleden altijd volgens een bepaalde code is gewerkt, hetzij omdat een bepaalde code opgelegd wordt door het moederbedrijf.

 

Bron: https://www.deprest.be/kwaliteit/drukvaten-volgens-ped/ontwerpcodes-drukapparatuur/