PED 2014/68/EU

Wet en regelgeving

Warenwet besluit drukapparatuur (leidingen, drukvaten, stoomketels) voorheen stoomwet, sinds 2000 PED (Pressure Equipment Directive) in 2014 herzien en in 2016 van kracht geworden.

De Richtlijn drukapparatuur (PED) omvat het ontwerp. de fabricage en de overeenstemmings-beoordeling van bepaalde drukapparatuur en samenstellen met een maximaal toelaatbare druk PS van meer dan 0.5 barg.

Apparatuur onder deze grens moetworden ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met 'goed vakmanschap' van een lidstaat toegelicht in PED-WGP-richtlijnen ref1-01. Dergelijke apparatuur krijgt geen CE-markering.

Bepaalde apparatuur is specifiek uitgesloten van de PED in artikel 1 (lid 2).

Apparatuur met een maximaal toelaatbare druk PS van meer dan 0.5 barg dient te voldoen aan de essentiele veiligheidseisen die staan beschreven in bijlage I van de PED. onderworpen aan een overeenstemmingsbeoordeling conform PED artikel 14 en voorzien van CE-markering. Athankelijk van het type apparatuur. drukklasse. de betreffende stoffen en het volume of de nominale diameter. kunnen fabrikanten kiezen uit een reeks overeenstemmingsbeoordelingsmodules. waaronder:

  • Zelfcertificering door de fabrikant
  • Onderzoek door een derde of ontwerponderzoek
  • Inspectie door een derde partij (Third Party)
  • Certificering door een kwaliteitsbeheerssysteem

 

De indeling is in 9 tabellen uitgewerkt:

Tabel 1: drukvat, stofgroep 1, gas

Tabel 2: drukvat, stofgroep 2, gas

Tabel 3: drukvat, stofgroep 1, vloeistof

Tabel 4: drukvat, stofgroep 2, vloeistof

Tabel 5: verwarmde stoom- of heetwaterketel

Tabel 6: installatieleiding, stofgroep 1, gas

Tabel 7: installatieleiding, stofgroep 2, gas

Tabel 8: installatieleiding, stofgroep 1, vloeistof

Tabel 9: installatieleiding, stofgroep 2, vloeistof

stofgroep 1 gevaarlijke stoffen

stofgroep 2, overige stoffen

Gevaarlijke stoffen staan in de lijst 2014/68/EU, of komt overeen met art 13 van de PED, Staan de H nummers bij de stof in deze lijst dan is het stofgroep 1 anders stofgroep 2.

Grens tussen vloeistof of gas is als dampdruk bij ontwerptemperatuur bij omgevingsdruk niet hoger dan 0.5 bar

Fabrikanten met hoge erkenning mogen zonder bemoeienis van de CBI werken in de hogere modules D, D1, H en H1

 

Hydrostatische drukproef:

Testdruk x 1.43 * ontwerpdruk

Testdruk x 1.25 * ontwerpdruk * A   (A is de quotient van de toelaatbare spaning bij test en ontwerptemperatuur). "quotiënt het resultaat van een deling"

https://www.red-bag.com/material-properties.html

 

 

(combinaties van) modules beschikbaar:
Categorie I Module A ( interne fabrikagecontrole)
Categorie II Modules A2 (interne fabrikagecontrole met toezicht op basis van onaangekondigd bezoek) D1, E1
Categorie III Modules B (ontwerptype) + D, B (ontwerptype) + F, B (productietype) + E, B (productietype) +C2, H
Categorie IV Modules B (productietype) + D, B (productietype) + F, G, H1

 

Atikel 4 lid 3 (SEP) vervaardigd overeenkomstig de in een lidstaat geldende regels van goed vakmanschap.

 

Keuringsdocumenten:

Fabrieksverklaring 2.1

Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de

bestelling gestelde eisen maar waarin geen beproevingsresultaten worden opgenomen.

 

Fabriekscontrole -attest 2.2

Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de

bestelling gestelde eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt van niet nader voorgeschreven keuringen. Vastgelegd volgens eigen methoden.

 

Keuringsrapport 3.1

Document waarin de producent verklaart dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en waarin hij beproevingsresultaten verstrekt van nader voorgeschreven keuringen. Vastgelegd in normen.

 

Keuringsrapport 3.2

Document opgesteld door zowel de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent - die hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling - als de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de koper of de keurder aangewezen door officiële regelingen. Zij verklaren in het keuringsrapport dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van de bestelling en waarin de beproevingsresultaten worden geleverd.