De Eurocode is een initiatief van de Europese commissie om een uniforme technische regelgeving op te zetten voor het ontwerp van gebouwen en infrastructuur. De nieuwe regelgeving moet de verschillende regelgevingen van de EU-lidstaten vervangen.
De technische commissie van CEN genaamd “CEN/TC 250 Structural Eurocodes” is verantwoordelijk voor alle Eurocodes.
De Eurocode is niet één boekwerk maar bestaat uit een verzameling van normen.

 

De definitieve Eurocode krijgt in Nederland de volgende benaming:

NEN-EN 1990: Eurocode 0, Grondslag van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991: Eurocode 1, Belastingen op constructies

NEN-EN 1992: Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

NEN-EN 1993: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies

NEN-EN 1994: Eurocode 4, Ontwerp en berekening van staal- betonconstructies

NEN-EN 1995: Eurocode 5, Ontwerp en berekening van houtconstructies

NEN-EN 1996: Eurocode 6, Ontwerp en berekening van steenconstructies

NEN-EN 1997: Eurocode 7, Geotechnisch ontwerp

NEN-EN 1998: Eurocode 8, Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies

NEN-EN 1999: Eurocode 9, Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies


NEN is de aanduiding voor Nederlandse Norm. Het opvolgende EN is de aanduiding voor Europese Norm.

Het getal in de norm moet niet verward worden met een jaartal.nummer van de Eurocode.

Voor staal is dat Eurocode 3.

Voor staal- betonconstructies Eurocode 4.

 

Elke Eurocode is weer opgesplitst in onderwerpen. Bijvoorbeeld:

NEN-EN 1993-2 staat voor: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies, deel 2, Stalenbruggen

NEN-EN 1993-4-1 staat voor: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies, deel 4-1, Silo’s , opslagvaten en pijpleidingen, Silo’s

NEN-EN 1993-4-2 staat voor: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies, deel 4-2, Silo’s , opslagvaten en pijpleidingen, OpslagvatenDe Eurocode wordt in Nederland verkocht door het Nederlands Normalisatie Instituut www.NEN.nl.
De voornormen de ENV-NEN met NAD zijn te koop en indien al beschikbaar de definitieve NEN-EN met Nationale Annex. 

 

Welke delen van de Eurocode zijn nodig om een staalconstructie te ontwerpen:
Er zijn vele delen en sub-delen van elke Eurocode. Het zal in de praktijk niet nodig zijn om alle delen en sub-delen te kopen. De volgende lijst geeft aan welke delen in iedergeval nodig zijn voor een gedegen ontwerp. De exacte benaming van een norm staat pas vast als er een definitieve versie is. De onderstaande benamingen kunnen afwijken van de definitieve benaming.

 

Gebouwen

EN1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen

EN1993-1-2 Constructieve brandveiligheid

EN1993-1-5 Algemene regels. Aanvullende regels voor in het vlak belaste plaatconstructies

EN1993-1-8 Verbindingen

EN1993-1-9 Vermoeiing

EN1993-1-10 Selectie van staalkwaliteit ter voorkoming van bros-breken

EN1990 Grondslagen van het constructief ontwerp

EN1991-1-1 Algemene belastingen, Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

EN1991-1-3 Algemene belastingen, Sneeuwbelasting

EN1991-1-4 Windbelasting

 

Gebouwen met composite elementen

Aanvullend aan de bovenstaande normen kan de constructeur nodig hebben:

EN1994-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (staal-beton)

EN1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (beton)

 

Bruggen (Staal)

EN1993-2 Stalen bruggen

EN1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen

EN1993-1-5 Algemene regels. Aanvullende regels voor in het vlak belaste plaatconstructies

EN1993-1-8 Verbindingen

EN1993-1-9 Vermoeiing

EN1993-1-10 Selectie van staalkwaliteit ter voorkoming van bros-breken

EN1993-1-11 Op trek belaste elementen (nodig voor kabels)

 

Staal-beton bruggen

Aanvullend aan de bovenstaande normen kan de constructeur nodig hebben:

EN1992-1-1 Algemene regelgeving en regelgeving voor gebouwen (staal-beton)

EN1992-2 Betonnen bruggen

EN1994-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (staal-beton)

EN1994-2 Staal-betonbruggen

 

Lijkt de Eurocode op de TGB
De Eurocodes zijn minder strikt geformuleerd dan de TGB. Er kan meer vast gelegd worden in bestekken.

 

Links naar websites op het gebied van de Eurocode
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

Bron: https://www.bouwenmetstaal.nl/tools/aspecten/eurocode/