Deze calculaties zijn een hulpmiddel voor een piping design, hiermee kan veel rework worden voorkomen.

Een pipestress engineer berekend of de optredende spanningen in een leidingsysteem in een leidingsysteem binnen de geldende normen en onder toelaatbare krachten en momenten blijven.

Onderstaande leidingen kunnen door de stress engineer worden bekeken:

 • Alle PED cat III. En CatII met KVI verplichting.
 • Alle leidingen 2” en groter met een connectie met rotating equipment zoals pompen, turbines en compressoren.
 • Leidingen 3” – 6” met een bedrijfstemperatuur hoger dan 260ºC.
 • Leidingen 8” en groter met een bedrijfstemperatuur hoger dan 150ºC.
 • Elke meter of bocht levert ook weerstand op wat wordt uitgedrukt in drukverlies.
 • Verticale leidingen aan torens.
 • Leidingen aan airfin coolers.
 • Hogedruk leidingen 600LBS en hoger.
 • Alle leidingen die krachten en momenten doorgeven aan b.v. een pijpenbrug, en equipment wat door een vendor wordt aangeleverd.
 • Speciale leidingen die vastzitten aan reciprocating equipment, zoals zuigerpompen en compressoren.
 • Relief valves leidingen in gas of vloeistofsystemen waar de uitlaatdruk hoger dan 300lbs of hoger is.
 • Leidingen met speciale componenten zoals expansiebalgen, venturies, trillingsdempers, veerpotten/hangers.
 • Alle leidingen groter dan 16”.
 • Lange leidingen >100M.
 • Leidingen aan opslagtanks.
 • Leidingen onder vacuum condities in de linelist.


Een stress engineer heeft minimaal nodig:

 • P&ID’s
 • Linelist
 • PED categorie
 • KVI ja/nee